About us

When you are facing challenges regarding various aspects of EU and international law and the interaction with national law, EU Legal can be of your assistance. We are a cooperation between experienced legal and policy specialist from a variety of countries, ready to be at your service.  You can reach us at info@eulegal.nl.

Open brief aan leden Eerste Kamer inzake CETA

In deze open brief nwordt door een dertigtal hoogleraren en andere juristen uiteengezet dat het overhevelen van rechtsmacht naar een nieuw op te richten internationaal investeringshof alleen bij tweederdemeerderheid mag, dat dit hof aan klimaatbeleid in de weg kan staan en niet nodig is tussen ontwikkelde rechtsstaten zoals Nederland en Canada.
Tekst open brief: link.
Zie ook: