nieuws, nieuws

Open brief aan leden Eerste Kamer inzake CETA

In deze open brief wordt door een dertigtal hoogleraren en andere juristen uiteengezet dat het overhevelen van rechtsmacht naar een nieuw op te richten internationaal investeringshof alleen bij tweederdemeerderheid mag, dat dit hof aan klimaatbeleid in de weg kan staan en niet nodig is tussen ontwikkelde rechtsstaten zoals Nederland en Canada. Tekst open brief: link.

Zie ook: